Fotograf på tur

En fotograf er i gang med at tage billeder af mange forskellige genvindingsprocesser hos os. Her ses vores shredder fra kajsiden. Skrot bliver sejlet ind fra vores havnepladser, bliver neddelt og sorteret på shredderanlægget. Shredderen knuser ca. 150 ton i timen. Det neddelte, rene jern sejles til Lindø, hvor vi samler sammen til skibslaster på 25.000-30.000 ton ad gangen. Hos modtageren bliver det gamle jern smeltet om til nyt