Al

Aluminium

Aluminium är ett metalliskt silverfärgat grundämne
med nummer 13 i det periodiska systemet.
Förkortning Al.

Aluminium finns överallt i vår vardag.
Thomas Reeholm Due, Produktchef

Aluminium, som är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan, som har en låg densitet (ca. 1/3 av järnet) och en stor mekanisk styrka i legeringen och är mycket korrosionsbeständigt, lätt att bearbeta, giftfritt, smaklöst  och dessutom leder både värme och elektricitet väldigt bra! Så med tanke på detta och att aluminium är ganska så rimligt har det blivit ett populärt material att använda.

Aluminium förekomster

Utvinning av aluminium i gruvdriften sker från en stenart som heter Bauxit (45-68 % Al2O3)  och i mindre grad från magmatiska förekomster som t ex nefelinsyenit. Andra potentiella möjligheter för utvinning av aluminium är anortosit och kaolin, detta i sin tur gör att våra aluminium resurser kommer att räcka i flera hundra år framöver, men att istället återvinna aluminium från skrot ger en oerhört positiv effekt på miljön då man endast behöver 5% av energibehovet för att smälta ner det, om man jämför detta med traditionell utvinning av Al som är extrem energi krävande. En annan viktig faktor är att aluminium kan smältas om och om igen utan att förlora sina mekaniska egenskaper.

Exempel på aluminium från vardagen:

  • Fönster rammar och liknande byggelement
  • Livsmedels emballage
  • Motorblock och till ett flertal applikationer i bilar
  • Interiörer och möbler
  • Köksutrustning
  • Öl/läsk burkar

Vi vill något med klimatet

HJHansen har valt att fokusera på 4 av FN´s 17 globala mål!

Verdensmål

Vi vill gärna dela med er.

190 års jubilæum

HJHansen har 190 års jubilæum søndag den 20. oktober. Der er sket meget siden 1829, men godt købmandskab og forædlingens kunst har altid kendetegnet måden, HJHansen driver forretning på. Troværdighed,...

Läs mera Gå till bloggen
Designed by fingerspitz*