Kablar

HJHansen är en mottagare av all sorts kabelskrot, såsom sjökablar, järnarmerad jordkabel och kablar med plast.

Kablarna blir bearbetade till nya råvaror som sedan kan användas till framtagning av nya produkter. Detta gynnar både miljön och ger stora besparingar om man jämför detta med att utvinna råvaran från gruvindustrin.

HJHansen har naturligtvis alla miljöcertifikat för att kunna hantera dessa material på ett korrekt sätt och blir därför en stark samarbetspartner.

Produktchef
Det vi kallar för skrot är en ytterst viktig råvara för framtagning av nya produkter.
Nanna Rosenbæk, Produktchef

Vi är specialister på förädling av kablar

Det är viktigt för oss att ta hand om vår miljö! Så därför upparbetar vi alla våra kablar på ett miljöanpassad sätt, vi gör detta för att säkra att kablar innehållande farliga ämnen såsom tjära, olja och bly bearbetas på ett miljövänligt korrekt sätt. All kabel som innehåller farliga ämnen förvaras och bearbetas inomhus i slutna system för att minimera spill av miljöfarliga ämnen i grundvatten. Våra oljekylda kablar bearbetas och klipps i stora täta kar för att undvika all olja utsläpp. Vår respekt för klimatet spelar en stor roll och som ett ISO 14001 certifierad företag vill vi dessutom markera oss som en seriös, ansvarsfull och miljömedveten samarbetspartner.

Jordkablar

Vi förädlar alla sorters jordkablar som är järnarmerade, både med och utan olja på vår fabrik. Våra tillvägagångssätt är noggrant planerad och på ett miljömässigt korrekt sätt samt för att undvika farliga ämnen inte skall hamna i naturen. Vi har en kapacitet att hantera stora projekt på vår site.

Sjökablar

Vi bearbetar alla sorters sjökablar, både med och utan olja på vår fabrik.

Vi besitter en kapacitet att hantera och bearbeta sjökablar både från stora och mindre projekt.

Med vår specialbyggda maskin kan vi dra och klippa sjökabel samtidigt, direkt från ett skepp som hanterar dessa produkter.

Plastkablar

Vi tar emot alla sorters plastkablar, även med fett, järn och bly. All förädling sker under kontrollerade former och på ett miljömässigt korrekt sätt.

 

 

Vi vill något med klimatet

HJHansen har valt att fokusera på 4 av FN´s 17 globala mål!

Verdensmål

Vi vill gärna dela med er.

190 års jubilæum

HJHansen har 190 års jubilæum søndag den 20. oktober. Der er sket meget siden 1829, men godt købmandskab og forædlingens kunst har altid kendetegnet måden, HJHansen driver forretning på. Troværdighed,...

Läs mera Gå till bloggen
Designed by fingerspitz*