Mässing

Mässing/rödgods

Mässing och rödgods är en legering med koppar som bas, sedan tillsätter man andra metaller såsom zink, bly och tenn.

Jag har många års erfarenhet att handla med koppar och mässing.
Jesper Tue Pedersen, Produktchef

Mässing

Mässing är en legering sammansatt av koppar och upp till 50% zink men även ofta med små mängder av andra legeringsämnen. Mellan 1/4 och 1/3 del av allt koppar används i mässing som också är den näst största legerings gruppen efter stål. Mässing är både starkare och hårdare än rent koppar och dessutom billigare, utöver de så är det lättare att gjuta, bearbeta och svarva. Generellt sett har dessa legeringar en god korrosionsbeständighet.

Exempel på mässing från vardagen:

  • Armaturer
  • Bultar
  • Rör
  • Kylare
  • Spån från svarv processer

Rödgods

Rödgods är en legering baserad på Cu/Sn/Pb/Zn (Koppar/tenn/bly/zink)

Rödgods är ett starkt och segt material som i huvudsak är anpassat till den marina miljön.

Exempel på rödgods från vardagen:

  • Kullager
  • Maskin detaljer
  • Ventiler

Vi vill något med klimatet

HJHansen har valt att fokusera på 4 av FN´s 17 globala mål!

Verdensmål

Vi vill gärna dela med er.

190 års jubilæum

HJHansen har 190 års jubilæum søndag den 20. oktober. Der er sket meget siden 1829, men godt købmandskab og forædlingens kunst har altid kendetegnet måden, HJHansen driver forretning på. Troværdighed,...

Läs mera Gå till bloggen
Designed by fingerspitz*