Redan i 1994 öppnade man en miljöavdelning på HJHansen och hos vår huvudenhet i Odense på Fyn har vi varit ISO certifierade sedan 1998 och idag är vi certifierade enligt ISO 14001.

Med samtliga miljögodkännande och myndighetskrav

Alla våra platser i Sverige och Danmark följer kraven enligt respektive myndighet och är godkända av berörda miljöinstanser.

Exempel på möjliga miljökrav från våra anläggningar:

  • Filterbädd till avloppsvatten
  • Oljeavskiljare (oljan skickas sedan till extern bearbetning för återanvändning eller förbränning)
  • Skanner för kontroll av radioaktivt material

Miljövänliga transporter

När man skall flytta en miljon ton skrot om året så måste det ske effektivt och på ett miljövänligt sätt. Så därför har vi placerad vår anläggningar nära hamnområden eller i direkt anslutning till en kajplats, 75% av allt vårt material transporteras via sjövägen. Detta gör att vi får betydligt mindre koldioxid utsläpp vilket gynnar miljön samt minska trängseln på vägarna.

Fragmentering och raffinering

I vår fragmentering som är en stor maskin krossar vi komplexa ämnen i mindre bitar för att sedan sortera bort järnet med en kraftig magnet. HJHansen är en av norra Europas ledande aktörer inom återvinnings branschen, på våra två fragmenterings anläggningar i Danmark står vi för mer än hälften av den danska fragmenterings kapacitet. Vår anläggning i Odense bearbetar cirka 150 ton per timme.

I vårt raffineringsanlägg sorterar vi bort det vi kallar ”icke järnhaltigt” material som kommer från fragmenteringen.

Denna process sker  med en rad olika tekniska lösningar, HJHansen investerar löpande i ny teknik för att öka mängden återvunnit material. 2018 investerade man rejält i en helt ny raffineringsanläggning för att ytterligare förfina graden av sortering av metaller och andra material, allt för att minska restavfallet. idag sorterar vi upp till 400 ton metaller, plast, glas och sten med mera om dagen. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att hela tiden effektivisera våra processorer och maskiner till gagn för miljön och naturen.

Ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

    Designed by fingerspitz*