Samhällets skrot

HJHansen är mottagare av  järn och metallskrot samt kablar. All insamlad järn och metall kontrolleras, sorteras och bearbetas, så att det kan säljas som en råvara till smältverk världen över som sedan gör nya produkter. Viktigt att materialet uppfyller smältverkens krav på kvalitet och renhet.

Återvinning är miljö

Återvinningen spelar en avgörande roll i att bevara framtidens resurser, därför vill HJHansen bidra med att återvinna skrotet till ett material som kan ingå som en primär råvara i samhällets kretslopp.

Ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

    Designed by fingerspitz*