HJHansen återvinningsdivision arbetar primärt med följande 4 mål på FN´s 17 globala mål:

3 God hälsa och ett välbefinnande (3.4, 3.5, 3.9)
Internt på HJ Hansen ligger vårt fokus på att ha ett hälsosamt företag, både vad gäller det psykiska och fysiska. Vi jobbar aktivt med arbetsmiljön och fokuserar bland annat på säkerhet och potentiella risker på arbetsplatsen. När det gäller alkohol och droger är det självklart att ha en nolltolerans. Vi har ett aktivt hälsoprogram där vi erbjuder alla våra medarbetare hjälp och råd om behovet skulle uppstå. Företagets kultur med bland annat fokus på anständighet lyser igenom på den mentala arbetsmiljön, de som genererar en hög trivselgrad hos våra medarbetare. Vi jobbar även hårt mot all mobbing som kan uppstå. Visst… vi har mycket att göra i vardagen men just därför så läggs det stora resurser på att vår största tillgång,  det vill säga personalen ”inte skall gå in i väggen” med stress symtom eller liknande, det pågår alltså ett ständigt arbete med trivseln hos personalen.

4 Kvalitets utbildning (4.6)
I produktionen och på alla våra platser har historiskt sett människor alltid haft god möjligheter att utvecklas även utan en akademisk utbildning i bakgrunden.

I dagens samhällsutveckling sätts det större och större krav på läs och IT kunskaper, Vi erbjuda därför alla medarbetare hjälp med t ex ordblindhet, läs och skriv svårigheter samt IT användning

8 Anständiga jobb förutsättningar och ekonomisk tillväxt (8.4, 8.8)
Vid försäljning av våra produkter gör säljavdelningen en screening av potentiella köpare, det kan till exempel vara arbetsmiljön eller arbetsvillkoren som i många länder i fjärran Östern inte håller samma standard som i Europa. På HJ Hansen säkerställer vi alltid att det finns rimliga villkor för alla medarbetare, på detta viss kan vi tillgodose att den lokala befolkningen har arbete och en ekonomisk tillväxt.

Vid lokala avtal med underleverantörer som till exempel transportörer har vi kravet att alla anställda som som får uppdrag av HJ Hansen skall ha dem korrekta lönevillkor och arbetsförutsättningar, samt ligga i paritet med dansk/svensk arbetsmarknad med gällande kollektiv avtal.

12 Hållbar konsumtion och produktion (12.2, 12.4, 12.5)
Att återvinning är en väsentlig bidragande anledning och ett måste för att minska miljöpåverkan av samhällets förbrukning vet vi, både vid att vi minskar deponi mängderna, men även vid att minska gruvindustrins framfart. På det viss minskar vi även energibehovet när vi kan smälta om skrotet till nytt istället för att behöva bryta malm och andra jungfruliga råvaror.

Dessutom är vår ISO 14001 certifiering (Miljö) och vår ISO 9001 certifiering (kvalitet) ett sätt att ha konstant fokus på att göra rätt från början och på det mest lämpliga sättet, samt löpande förbättra vår arbetsprocess.

Ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

    Designed by fingerspitz*