HJHansens politik om samhällsansvar (CSR) har till föremål att

  • integrera verksamhetens kultur och affärsunderlag
  • säkerställa att varje process i företagets värdekedja organiseras på ett sådant sätt att vi kan minimera all negativ påverkan och maximera ett positivt värde för människor, miljön och ekonomin
  • medverka till att bevara vår planets framtida resurser genom återvinning med fokus på järn och metaller från generation till generation

HJHansen arbetar primärt inom fyra av FN’s 17 globala mål:

                 

Vi jobb aktivt med arbetsmiljö samt klimat och är därför certifierat på miljö efter dem internationellt erkända standarder såsom – ISO 14001.

Vår politik för att ta samhällsansvar är en paraplypolitik för en rad relevanta del politiska mål och insatsområden, som vi har delat upp i följande områden:

Det politiska samhällsansvaret gäller för hela HJHansen´s division och utgör dem huvudsakliga ramarna för vårt arbete med CSR. Det arbete hänvisar sig både till våra medarbetare i företaget och till verksamhetens intressenter, som här igenom får möjlighet att orientera sig om HJHansen´s målsättningar och strategier inom CSR.

Ledningen på HJHansen Genvindingsdivision är ytterst ansvariga för allt arbete när det gäller vårt samhällsansvar. ledningens uppgift är att:

  • utveckla och underhålla dem politiska och strategiska aspekterna inom alla delar av samhällsansvaret med den resterande delen av företaget
  • Ta initiativ och ansvar för det arbete som vi kan relatera till i samhällsansvaret
  • utarbeta en årlig redogörelse om samhällsansvaret kopplat till årsbokslutet

Varje år utarbetas en CSR rapport som från 2019 är tillgänglig på nedanstående länk:

Ledningen Odense, den 19. augusti 2019

Ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

    Designed by fingerspitz*