I 1829 grundlægger Grosserer Jørgen Jacob Limkilde Købmandsgården i Vestergade i hjertet af Odense, Danmark. I dag – mere end 180 år senere – fungerer gården stadig som et indbydende og stilfuldt hjemsted for HJHansen Vin A/S.

I 1861 overtager sønnen Clemens Limkilde faderens købmandsforretning. Det bliver den spirende start på det, vi i dag kender som HJHansens Genvindingsindustri A/S. Clemens Limkilde tager så småt fat på en specialisering af købmandsforretningen, for eksempel med knusning af krydderier, et kaffebrænderi og egentlig produkthandel. Efterhånden sættes handlen med klude, glasskår, ben og jern mere og mere i system.

Produkthandlen udvikler sig eksplosivt, da Hans Jørgen Hansen overtager styringen af købmandsforretningen i 1888. Den nye indehaver, en fætter til Clemens Limkilde, ser for alvor de forretningsmæssige muligheder i at opkøbe og videresælge klude og ben. Mens kludene sælges til papirproduktion, bliver benmelet udnyttet i foderstofblandinger eller som tilsætningsstoffer i den kemiske industri.

I løbet af 1890’erne bliver handlen med jern og metal en stadig vigtigere del af HJHansens mere og mere professionaliserede forretningsgrundlag. Det skyldes ikke mindst en øget markedsføringsindsats med præsentation af jern og metal i varekataloget. Gamle hestesko, plove, smedejernsskrot eller zink til tøndebånd opkøbes fra kræmmere, lokale smede og små produkthandlere. Når jern- og metalskrot er blevet oparbejdet, videresælges det til jernstøberier samt andre typer af jern- og metalindustrier.

I 1930’erne udvides produkthandlen til også at omfatte en ophugningsplads for automobiler. Samtidig fører de stadigt stigende udvidelser til opkøb af mindre produkthandler. I 1939 opkøbes produkthandlen i Svendborg, og i 1942 opkøbes en tilsvarende produkthandel i Middelfart.

I slutningen af 1940’erne flytter genvindingsindustrien ind på større plads ved Odense kanal. Her anlægger HJHansen sit eget havnebassin til ophugning af skibe.

Det indebærer i 1949 en historisk opgave: ophugningen af den danske fregat Peder Skram, hvis ildledertårn i 1951 opsættes ved Odense Havn. Tårnet bliver HJHansens fremtidige vartegn, og kan ses fra kanalsiden den dag i dag.

1979 gennemføres en vigtig investering, som får vidtrækkende betydning. HJHansen køber en shredder, der indebærer betydelige strategiske og økonomiske fordele, når det gælder genvinding af jernskrot. Shredderen behandler jernskrot, så det opnår en renhedsgrad på op til 99%.

I 1992 begynder HJHansen at benytte Deep Sea-løsningen ved Odense Havns Lindøterminal. Den betyder, at skibe med en lasteevne på op til 35.000 tons kan anløbe terminalen. Samtidig gennemføres stadige miljømæssige udviklinger, og i 1994 oprettes en miljøafdeling, der også fungerer som rådgiver for kunder og medarbejdere.

I 2000 Jens Hempel-Hansen indtræder som ny administrerende direktør efter sin far, Hans Erik Hempel-Hansen. Samme periode investerer Hjhansen i en ny shredder med en hovedmotor på 8.000 HK.

I perioden 2002-2004 investerer HJHansen i et topmoderne raffineringsanlæg. Ved hjælp af metalsensorer kan anlægget sortere metaller i forskellige typer lige som anlægget ved hjælp af et kamera og gennemlysning af varerne kan sortere plastik fra.

I 2002 etableres HJHansen Sverige AB i Landskrona, og to år senere – i 2004 – åbnes kontor i Shanghai. Samme år kan HJHansen fejre 175 års jubilæum.

Sommeren 2018 investerer HJHansen i en væsentlig fornyelse af raffineringsanlægget, så der kan laves bedre og renere sorteringer af de enkelte metaller.

Ring eller skriv

Med sin omfattande erfarenhet kan HJHansen ge dig och ditt företag den optimala lösningen. Var god kontakta oss – så skall vi tillsammans hitta ett skräddarsydd paket som passar era behov.

    Designed by fingerspitz*